Peruuttamisoikeus

PERUUTTAMISOIKEUS


Verkkokaupassa tapahtuva myynti on kuluttajansuojalainsäädännön tarkoittamaa etämyyntiä. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla peruuttamisesta yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi postitse, faksilla tai sähköpostilla) Gollalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua tuotteen vastaanottamisesta. 

Golla / Webshop 
Niittyrinne 2 A 
02270 Espoo 
FINLAND

Fax: +358 9 622 688 20
Email: webshop@golla.com

Kun asiakas peruuttaa verkkokaupassa tekemänsä tilauksen, ja ellei toisin ole sovittu, Golla palauttaa tästä maksetun suorituksen toimituskuluineen pyrkien käyttämään sitä maksutapaa, jota asiakas on itse käyttänyt alkuperäisessä ostotapahtumassa. Golla ei kata palautuksesta aiheutuvia lisäkuluja mikäli palautus tulee Suomen ulkopuolelta. Palautettavat tuotteet on pakattava hyvin ja alkuperäiseen pakkaukseen mikäli mahdollista. 

Mikäli verkkokaupasta ostettu tuote on palautettu Gollalle yllä kuvatun mukaisesti, Golla palauttaa asiakkaan maksaman summan asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä, mutta kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Golla on vastaanottanut tuotteen.